Missie

VBL

Bridge in België wordt ingericht door drie nauw samenwerkende organisaties:

  • De Koninklijke Belgische Bridge Federatie (KBBF)
  • De Vlaamse Bridge Liga (VBL)
  • La Ligue des cercles de Bridge de la Communauté Culturelle Française (LBF)

VBL

De taken van de Belgische Bridge Federatie zijn de volgende:

  • de inrichting van nationale kampioenschappen
  • de internationale vertegenwoordiging van de Belgische Bridgers

Voor alle andere taken zijn de afzonderlijke Liga's bevoegd.

 

LBF