Raad van Bestuur

Bureau

DE PAUW Marc
Voorzitter
0495 510 700
COENRAETS Philippe
Ondervoorzitter
0478 652514
MEYUS Yves
Penningmeester
0473841431
RENARD Claude
Secretaris

Leden van het Bestuur

STUYCK Dominique
Secretaris
0474926192
CEZAR Maurice
Lid
0475635556
DE WAEL Herman
Lid
03 827 64 45
ENGEL Zvi
Lid
KETELS Robert
Lid
LABAERE Alain
Lid
MASQUELIER Joel
Lid
+32485001582
MULLENS Thierry
Lid
VAN DE VEN Armand
Lid
+32470610221