NBB Nieuwe website www.bridge.nl

NBB Nieuwsbrief |  Nieuwe website BridgeBond

Aan alle leden en clubleden van de BridgeBond,

Graag willen we je laten weten dat onze website www.bridge.nl is vernieuwd. Bridge.nl was verouderd en voldeed niet meer aan de wensen. Samenwerking met tablets en smartphones was bijvoorbeeld problematisch. Ook was onze website ‘te vol’ geworden waardoor de overzichtelijkheid te wensen overliet. Het gaat er immers niet om dat de BridgeBond zijn informatie kwijt kan, het gaat erom dat jullie de informatie kunnen vinden die jullie nodig hebben.

In onze vernieuwde website is geprobeerd om de bediening zo eenvoudig en helder te maken dat deze “intuïtief” kan plaatsvinden. Toch zal deze vernieuwing moeten wennen en we hopen dan ook dat jullie wat tijd willen nemen om (weer) wegwijs te worden met de opzet en inhoud van onze website.

Ter informatie toch iets over de gedachte achter deze website. Als nationale sportbond willen we drie functionaliteiten optimaal ondersteunen:

  • We willen de centrale plek zijn voor nieuws over bridge.
  • We willen alle informatie beschikbaar maken die voor bridgers (of bijna bridgers) belangrijk is: dit doen we in onze kennisbank.
  • Tenslotte willen we altijd laten weten wat er binnenkort te doen is op bridgegebied. We komen daarom met een uitgebreide bridgekalender. Op deze manier kan elk lid altijd zien (en zoeken!) wat er aan (niet-commerciële) activiteiten beschikbaar is.

Dit is de eerste stap. De komende jaren zal onze NBB-Website zich steeds verder ontwikkelen tot een belangrijke steunpilaar voor onze dienstverlening, ook in samenwerking met de NBB-Clubsites en bridge-apps. We verwachten dat deze stappen kritisch en met een positief oog door jullie gevolgd worden.

We hopen van harte dat jullie plezier zullen beleven aan deze vernieuwing.
Probeer het uit!

Tot ziens aan de bridgetafel,

Met vriendelijke groet,

Gijs van der Scheer,
directeur
 

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u lid van een NBB-club bent.
Via www.mijnnbb.nl kunt u aangeven welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en via welk mailadres.
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar [email protected].

Regionaal
Content: 
Informatief